TAULA COMPARATIVA


Conductisme
Cognitivisme
Constructivisme
Connectivisme
Situem-nos
Herència: psicologia del desenvolupament, la psicologia del canvi mitjançant un condicionament extern.
Herència: conductisme i inici de les TIC, programació estructurada, màquina de Turing.
Herència: Reacció davant el mecanicisme pedagògic segle XIX que emfasitza continguts basats en pràctiques conductistes.
Herència: socioconstructivisme, teories del caos. Necessitat d'adaptar les teories a l'era actual.
Objectius d'aprenentatge
Aprendre a partir de pràctiques molt mecàniques. Assolir la reacció correcta a un condicionament extern mitjançant el reforçament.
Aprendre en base al que ja coneixem Constituir l'ambient per a l'experiència.
Ensenyament adaptatiu , construir coneixement mitjançant les experiències dels estudiants, realitzant tasques autèntiques, que són d’utilitat en ell món real.
Construir connexions com a base de l'aprenentatge Adquirir habilitats per a buscar, avaluar i processar informació.
Rol del docent
Dissenyador i executor del pla d' estudis. Rol de tècnic més que no pas de formador.No acompanya el procés d'aprenentatge.
Facilitador, acompanya en el descobriment.
Moderador, coordinador, facilitador, mediador i també un participant més,
Guia i modelador
Rol de l'estudiant
Passiu, que reflecteix els patrons ambientals.
A mitges entre l'autonomia i la dependència
Explorador, independent i cooperatiu, responsable del seu propi aprenentatge.
Actiu: cercador i validador d'informació. Crea la seva xarxa de coneixement.
Interacció docent-estudiant
Nul·la, la interacció és amb el material produït pel docent.
Relació docent-discent com a base de l'aprenentatge significatiu
Aula com espai d’ interacció multidireccional, participació activa estudiants/professor.
Indispensable per a prendre a crear la xarxa de coneixement.
Interacció entre estudiants
Nul·la, es tracta d' un aprenentatge individual, no pas significatiu.
Important per enriquir coneixements
El coneixement es construeix entre tots, aprenentatge cooperatiu. el diàleg entès com intercanvi actiu és bàsic en l’aprenentatge.
Indispensable: el coneixement sorgeix de les connexions amb altres persones i/o llocs.
Avaluació**
Sumativa i progressiva en nivell de dificultat.
Exercicis mesurables objectivament.
Tests d'autoavaluació
Entrevistes, converses.
Informal, semiformal i formal.
Externa/interna
Individual/col.lectiva

external image 100-Educacio2.jpg